Disclaimer

Disclaimer Beddengoedparadijs

Laatst bijgewerkt: 18-11-2023

Welkom bij Beddengoedparadijs. Deze disclaimer legt de voorwaarden uit waaronder u gebruikmaakt van onze website en diensten. Door onze website te bezoeken en gebruik te maken van onze diensten, gaat u akkoord met de voorwaarden zoals hieronder beschreven.

1. Algemeen
1.1. Informatie Doeleinden:

De informatie op onze website is bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Wij streven ernaar om nauwkeurige en actuele informatie te verstrekken, maar kunnen geen garanties geven voor volledigheid, nauwkeurigheid of actualiteit.

2. Gebruik van de Website
2.1. Toegang en Beschikbaarheid:

Wij streven ernaar om de toegang tot onze website continu beschikbaar te houden. Wij behouden ons echter het recht voor om de toegang tot de website op elk moment en om welke reden dan ook te onderbreken, op te schorten of te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving.

2.2. Correctheid van Informatie:

Wij doen ons best om ervoor te zorgen dat de informatie op de website juist en actueel is. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor eventuele fouten of onvolkomenheden in de verstrekte informatie.

3. Aansprakelijkheid
3.1. Gebruik op Eigen Risico:

Het gebruik van de website en de informatie die hierin wordt verstrekt, is geheel op eigen risico. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van de website.

3.2. Externe Links:

Onze website kan links bevatten naar externe websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze externe websites en zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of schade veroorzaakt door het gebruik van deze links.

4. Intellectuele Eigendom
4.1. Auteursrechten:

Tenzij anders vermeld, zijn alle intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van de website, inclusief tekst, afbeeldingen, en logo's, eigendom van Beddengoedparadijs.

5. Wijzigingen in de Disclaimer
5.1. Bijwerkingen:

Deze disclaimer kan worden bijgewerkt om wijzigingen in onze praktijken weer te geven. Controleer regelmatig op updates.

6. Contact
6.1. Vragen:

Voor vragen of opmerkingen over onze disclaimer kunt u contact met ons opnemen via info@beddengoedparadijs.nl.

Dank u voor het begrip en het naleven van onze gebruiksvoorwaarden. Beddengoedparadijs streeft naar transparantie en integriteit in al onze online interacties.